FUSSBODENAUFBAU SANIERUNg

Fußbodenaufbau Sanierung


Fußbodenaufbauten 30-mm-Kanal Variante A und B

Fußbodenaufbauten 30-mm-Kanal Variante A und B

 

 1. Ausblaskasten 
 2. Auslassgitter Schlitzauslass 
 3. Heizestrich 
 4. AIRCONOMY® Systemelement 
 5. Zusatz-Wärmedämmung EPS DEO 100/035–30 mm; R = 0,29 m.K/W; 100 kPa 
 6. Trittschalldämmung EPS-T 20-2; R = 0,44 m.K/W; 5 kPa
 7. Bodenkanalschutzband 
 8. Bodenkanal 100 x 30 mm
 9. Faltplatte AIRCONOMY®. 30 10.1.000 x 2.400 mm;  R = 0,86 m.K/W; 100 kPa 
 10. Rohdecke Fußbodenaufbauten 30 mm-Kanal Variante C

Fußbodenaufbauten 30 mm-Kanal Variante C


 1. Ausblaskasten 
 2. Auslassgitter Schlitzauslass 
 3. Heizestrich 
 4. AIRCONOMY® Systemelement 
 5. Zusatz-Wärmedämmung EPS DEO 100/035–30 mm; R = 0,29 m.K/W; 100 kPa 
 6. Zusatz-Wärmedämmung PUR E 20; R = 0,83 m.K/W; 100 kPa 
 7. Bodenkanalschutzband 
 8. Bodenkanal 100 x 30 mm
 9. Faltplatte AIRCONOMY®. PUR 30 1.000 x 2.400 mm; R = 1,25 m.K/W; 100 kPa 
 10. Rohdecke